Nyereményjáték szabályzata

A BTS World Kft. (továbbiakban: „Szervező”) (1013 Budapest, Várkert rakpart 11. 2. em. 10.) sorsolás alapú, szerencsejátéknak nem minősülő Nyereményjátékot szervez 2023.09.09 és 2023.09.17 között, a 2023-as Balkan Rally nevű rendezvény keretében.

A Nyereményjáték leírása

A 2023-as Balkan Rally keretében a következő évi Balkan Rally egy indulójának ingyenes helyet biztosítunk. Aki a nyereményjáték időtartama alatt jelentkezik a 2024-es Balkan Rally-ra, részt vesz egy sorsoláson, ahol 1db szerencsésnek a teljes nevezési díját a Szervező vállalja, a nevezési előleget visszatéríti, tehát ingyen indulhat járművével a jövő évi rally-n.

A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték 2023. szeptember 9. 10 óra 00 perctől – 2023. szeptember 17. 23 óra 59 percig tart. A Nyereményjátékban kizárólag ezen időszak alatti nevezéssel lehet részt venni. A Nyereményjáték időtartalmán túl, a nevezés után a Szervező által e-mailben megküldött díjbekérő beérkezéséről számítva 8 nap áll a Játékos rendelkezésére befizetni az Adriatic nevezési csomag díjának előlegét. Ezáltal az utolsónak nevező Játékos nevezési díja is legkésőbb 2023.09.26 23 óra 59 percig be kell, hogy érkezzen.

A Nyereményjáték menete

A Nyereményjátékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy (továbbiakban: „Játékos’), aki a Nyereményjáték időtartama alatt a játék honlapján beküldi nevezését a 2024-es Balkan Rally nevű rendezvényre. A nevezésnek 2023. szeptember 17 éjfélig be kell érkeznie. Minden nevezett járművet előzetesen szakértő zsűri hagy jóvá. Az indulási jogot megkapott Játékos díjbekérő ellenében köteles 8 napon belül az Adriatic nevezési csomag díját megtéríteni.
Amennyiben a Nyereményjáték technikai okokból később indul el, úgy ezért a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.
A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező végzi.
Az adatkezelésre vonatkozó részletes szabályokat az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.

A Nyereményjáték sorsolása

A Nyereményjáték sorsolása véletlenszerű húzással fog történni, élőben 2023.09.30-án a Szervező Rakpart City Grill nevű rendezvényén.

A 2024-es Balkan Rally rendezvényre beküldött, jóváhagyott és megtérített nevezésekhez tartozó nevek közül a Szervező 1db személy nevét sorsolja ki. A Szervező a Nyertes számára a nevezési díj teljes összegét állja.

A Szervező a Nyertest e-mailben és telefonon is értesíti.

A Nyeremény

A Nyertes teljes nevezési előlege az általa megadott bankszámlára visszatérítésre kerül és így ingyen vehet részt a 2024-ben megrendezendő Balkan Rally-n, Adriatic nevezési csomaggal.

A Játékban részt vevő személyek

A szervező, lebonyolító, adatkezelő és adatfeldolgozó adatai:

  • BTS World Kft.
  • 1013 Budapest, Várkert rakpart 11. 2. em. 10.
  • Cégjegyzékszám: 01-09-295609

A Játékos csak abban az esetben vehet részt a Játékban, ha elfogadta a Versenyszabályzatot, és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez. A 2024-es Balkan Rally-ra való nevezéssel a Játékos elfogadottnak tekinti a szabályzatot.

A Nyereményjáték időtartamán kívül nevező a Nyereményjátékban nem vehet részt. A Szervező válasz e-mailt nem küld.

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

  • A Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
  • Egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

A Szervező jogosult kizárni azt a nevezőt, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. A Szervező kizárással kapcsolatos döntése végleges, nem vitatható, vele szemben jogi út kizárt.

A sorsolás közjegyző jelenléte nélkül zajlik. A sorsolás alkalmával a nevezéskor kapott nevek közül gépi vagy kézi sorsolással sorsolunk.

Egyéb szabályok

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a greatbalkanrally.com, illetve a külső cégekhez tartozó weboldalak (pl.: Google) és az azokat működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a regisztrációkor megadott e-mail-címről a hello@greatbalkanrally.com e-mail címre!